Utvikle vellykkede HR-politikker

Å bygge en effektiv avdeling for menneskelige ressurser har å gjøre med å bygge en kultur der ansatte blir verdsatt og behandlet rettferdig. For å gjøre det, er det viktig for organisasjoner å ta politikkutvikling på alvor, da disse fremmer konsistens og bidrar til å skape en mer positiv selskapskultur. HR-policyer er nødvendige fordi de setter på plass forskjellige regler og standarder som organisasjoner kan jobbe jevnere.

Hensikten med å utvikle HR-policyer

Mange organisasjoner forstår ikke formålet med å utvikle sin egen praksis, da de ser dem som noe mer enn en måte å overholde loven, noe de kan gjøre uten å måtte gå den ekstra milen. Men HR-politikk er mer enn bare en måte å overholde loven og beskytte organisasjoner mot søksmål; de gir organisasjoner rammer for utforming av strategier for å håndtere arbeidsstyrken. De skisserer et selskaps forpliktelser overfor de ansatte og standardene og atferden som organisasjonen trenger å opprettholde, mens de også inkluderer papirene som kreves for å implementere hver policy.

Områder der HR-politikk er nødvendig

 • Arbeidsforhold
 • Kompensasjon og fordeler
 • Ansatt forhold
 • Ansattes plassering
 • Helse og sikkerhet
 • Mangfold på arbeidsplassen
 • Trening og utvikling
 • Personvern
 • Ferie
 • Sykefravær
 • Barsel, foreldre og adopsjon permisjon
 • Rekruttering
 • Performance Management
 • Disiplinær handling
 • Diskriminering og trakassering

Gjør HR-policyene dine mer effektive

Siden HR-retningslinjer er retningslinjene som organisasjoner vedtar for å styre sine ansatte, er det viktig å passe på at de blir implementert riktig. Jo mer effektiv disse praksisene er, jo bedre blir resultatene. Noen av de mest suksessrike selskapene på planeten investerer i sin HR-politikk, da de ser dem som en måte å bygge opp arbeidsgivermerkevaren sin og tiltrekke seg topptalenter, som igjen kan hjelpe dem med å få et ben på konkurransen.

Google regnes for eksempel som en av de beste arbeidsgiverne der ute nøyaktig fordi retningslinjene deres er ansatt-orienterte; fra utvidet permisjon for nye foreldre, til å tilby nye foreldre en bonus for å hjelpe med utgiftene til en nyfødt, investerer Google i retningslinjer som hjelper de ansatte til å få mest mulig ut av livet.

1. Mål selskapets verdier

Organisasjoner representerer visse verdier, og det er viktig for selskapets praksis å gjenspeile dem. Dette hjelper bedrifter med å øke merkevaren ved å øke kundenes tillit og lojalitet, samtidig som det også hjelper med å få inn nytt talent.

2. Gjør dem spesifikke og tydelige

Nøkkelen til å sikre at retningslinjene du opprettet blir fulgt, er å sikre at de er tydelige og spesifikke nok til ikke å gi rom for tvil. Å ha et tydelig stavet handlingsforløp for en spesifikk situasjon kan hjelpe de ansatte til å føle at de blir behandlet rettferdig og likt.

Å gjøre HR-retningslinjene dine spesifikke og tydelige kan også gjøre dem mer konsistente, noe som er avgjørende for store organisasjoner, da det ikke bare sparer tid, men det hjelper også til å unngå spenninger.

3. Følg loven og forskriftene

Det er viktig å huske at selskapet ditt opererer innenfor en myndighetsgodkjent ramme, og som sådan overvåkes det, noe som betyr at det må overholde eksisterende lovgivning. Å ta hensyn til regelverk når de utvikler retningslinjer vil hjelpe selskaper å unngå potensielle juridiske problemer og sikre kvalitet.

Utvikle retningslinjer

Å utvikle retningslinjer er et essensielt skritt for ethvert nytt selskap, men det er også viktig å forstå at policyene må overvåkes og oppdateres. Ofte vil lovgivning endres som vil gjøre visse prosedyrer foreldet, mens andre kan vise seg ineffektive på den spesielle arbeidsplassen. Uansett, en HR-sjef må sørge for at denne praksis samsvarer med de spesifikke behovene til de ansatte.

Trinn 1: Identifiser behovet for en ny policy

Det er fire anledninger som krever at du begynner å utarbeide nye retningslinjer.

 • Ny lovgivning krever at organisasjoner har spesifikk retningslinjer på plass.
 • Ny policy er viktig for å sikre at organisasjonen er i samsvar med loven, selv om lovgivning ikke uttrykkelig krever det.
 • Det er ingen konsistens i hvordan ledere tar sine beslutninger som påvirker arbeidsplassen negativt.
 • Ikke alle er klare på hvordan ting må gjøres i organisasjonen.

Trinn 2: Forstå hva du vil oppnå med denne policyen

Husk at ved å utvikle en policy, etablerer du en standard som skal brukes i hele organisasjonen, og som sådan må du sørge for at den nye policyen ikke bare passer for de få, men heller at den er der for flertallet.

Ved å forstå nøyaktig hva en policy kan oppnå lager du innholdet og sørger for at det er kuleprøve.

 • Hva er resultatet denne politikken trenger å oppnå?
 • Kan den støtte og fremme ønsket arbeidskultur?
 • Hvordan og av hvem vil det overvåkes og håndheves?
 • Vil det begrense ledere fra å gjøre jobben sin effektivt? Hvordan kan dette unngås?
 • Vil det hjelpe organisasjonen å tiltrekke seg talent?
 • Vil det være enkelt å implementere? Vil de ansatte ønske det velkommen?
 • Gjenspeiler det selskapets verdier? Hvordan kan det forbedre dem?

Trinn 3: Rådfør deg med toppledelse

Ettersom du sannsynligvis vil trenge godkjenning fra toppledelsen før du fortsetter med policyen, kan du vurdere å konsultere dem før policyen skrives ned. Dette vil bidra til å sikre at innsatsen din ikke går til spille, mens all tilbakemelding de har, vil hjelpe deg med å lage en bedre prosedyre.

Det er viktig å snakke med alle som vil være involvert i policyen, så sørg for at du også rådfører deg med ledere som vil være ansvarlige for å implementere retningslinjene. Husk at når de arbeider med ansatte regelmessig, vil de kunne gi god innsikt.

Trinn 4: Utkast til policyen

Siden policyen tar for seg ansatte, er det viktig å gjøre språket så enkelt som mulig. Unngå juridisk tale og sjargong, da det ikke er nødvendig, og sørg for at ordlyden er objektiv. Det anbefales også å gjøre ordlyden så fleksibel som mulig og tillate unntak ved å bruke begreper som 'generelt', 'vanligvis', 'typisk' osv.

Hva den trenger å inkludere

 • Målet med politikken
 • Menneskene den henvender seg til og hvem det gjelder
 • Selve regelen eller standarden du trenger for å kommunisere
 • Referanser som andre retningslinjer, dokumenter og lovgivninger som støtter denne politikken
 • Datoen politikken trer i kraft

Trinn 5: Gå gjennom policyen

Før du begynner å implementere policyen, må du be de involverte om å gjennomgå den. Dette vil bidra til at folk forstår prosedyren og tilbakemeldingene deres kan også hjelpe deg med å forbedre ordlyden osv.

Det er alltid en god idé å sette sammen en gruppe ansatte og ledere og bruke dem som testpersoner. Dette vil være mindre tidkrevende, og det vil gi de samme resultatene som om du ber alle i selskapet.

Spørsmål å stille lederne

 • Vil du kunne implementere denne policyen? Har du ferdighetene og ressursene som kreves?
 • Forstår du ditt og dine underordnedes ansvar?
 • Tror du at ordlyden i politikken er objektiv?

Spørsmål å stille ansatte

 • Forstår du ditt ansvar og hva forventes av deg?
 • Tror du at ordlyden er objektiv?
 • Hvilken opplæring eller ekstra informasjon trenger du før denne policyen implementeres?

Juridisk gjennomgang

Det vil ikke alltid være nødvendig å få en advokat til å gjennomgå retningslinjene dine. Men det anbefales på det sterkeste at du konsulter en advokat for ansettelseslovgivning for komplekse retningslinjer eller som har med disiplin og klage å gjøre.

Å utvikle jevn politikk kan hjelpe organisasjoner med å bygge en mer positiv bedriftskultur og løpe mer smidig. Det er også viktig å finne forskjellige implementeringsmetoder, for eksempel ansattehåndbøker, for å sikre at de blir implementert.

Har du noen gang utviklet en HR-policy? Gi oss beskjed om det ...

Legg Igjen Din Kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here